گریس PX3-100 L

گریس چند منظوره PX3-100 L بر پایه روغن معدنی مرغوب و غلیظ کننده صابون لیتیوم تولید شده است. این گریس برای روانکاری عمومی بیرینگ هایی که تحت فشار کم تا متوسط و دور گردش متوسط تا سریع کار می کنند استفاده می شود.

گریس لیتیوم نسوز پترو پرند پارت

برگه مشخصات محصول