گریس های صنایع هوایی

کیفیت گریس های مخصوص صنایع هوایی از اهمیت بسیار بالایی برخورداراند. زیرا در صورت روانکاری نا مناسب، می توانند موجب اختلال های جبران ناپذیر در کارکرد قطعات مختلف یک هواپیما و یا بالگرد شود. 

از این رو، مهندسین پترو پرند، این دسته از روانکار ها را با جدیت و دقت بسیار بالا و مطابق با بالاترین استاندارد های جهانی طراحی و تولید می کنند.

گریس چند منظوره با بازه دمای عملکرد وسیع