شرکت دانش بنیان پترو پرند پارت قادر به تولید تمامی گریس های خاص برای تمامی صنایع کشور می باشد. برای ثبت درخواست و سفارش گریس های خاص با کارشناسان می تماس بگیرید و یا به صورت رسمی برای ما ایمیل بفرستید.

لازم به ذکر است که فقط درخواست های رسمی پیگیری خواهد شد!

فرم تماس