گریس دستگاه مکانیزه حفاری تونل - TBM

در حفاری تونل از ماشین آلات بسیار سنگین و گران قیمیتی استفاده می شود. خرابی این دستگاه ها نه تنها پروژه های حفاری را به شدت عقب می اندازد، بلکه موجب افزایش هزینه های جانبی می شود. از این رو حفاظت از این دستگاه ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

گریس های مصرفی در حفاری تول با آب و خاک محیط اطراف تماس مستقیم دارند. بنابر این، هم باید در برابر شستشو مقاوم باشند و هم تجدید پذیر، تا آسیبی به محیط زیست وارد نکنند.

گریس آب بندی بیرینگ اصلی دستگاه TBM
گریس آب بندی عقب دستگاه TBM
گریس یاتاقان اصلی TBM