گریس رسانا برق

گریس رسانا برق یک روانکار مناسب برای تماس قطعات فلزی دور چرخش پایین و تحت فشار متوسط می باشد و از خوردگی و سایش بین قطعات جلو گیری می کند. همچنین این گریس قابلیت انتقال جریان الکتریکی را دارا می باشد و از تلغیظ کننده صابون کلسیوم و روغن پایه مرقوب به همراه افزودنی های ضد سایش و رسانا برق تهیه شده است. همچنین این گریس دارای ذرات فلزی بوده که موجب سهولت در انتقال جریان برق می شود.

گریس رسانا برق پترو پرند پارت